4, 28

Podstawowe informacje o szkole, kierunkach kształcenia i niezbędnych dokumentach.

(Загальні інформацїі о школі та напрямах навчання а також про необхідні документи)

Lista wymaganych dokumentów
(Необхідні документи)
pobierz/скачати
Wniosek
(Анкета)
UPOWAŻNIENIE - INTERNAT