Wróć
Stypendia w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych"

2021-09-15

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego realizował będzie projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022

...

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego realizował będzie projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022

Program skierowany jest do uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatycznych oraz języków obcych.

Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 500,00 zł.

Prosimy o zapoznanie ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi programu, które można śledzić na stronie: https://www.podkarpackie.edu.pl/

Osoby spełniające w/w kryteria proszone są o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego.