Wróć
Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2021/222 w naszej szkole

2021-08-18

1 września w naszej szkole odbędzie się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022 . Nasze liceum jest jedną z najbardziej reprezentatywnych i ...

1 września w naszej szkole odbędzie się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022 . Nasze liceum jest jedną z najbardziej reprezentatywnych i cenionych szkół na terenie powiatu lubaczowskiego. Szkoła posiadająca ponadstuletnią tradycję, cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym i opiera swoje działania na innowacyjności proponując swoim uczniom różnorodne możliwości rozwoju.

Liceum posiada bogatą i zróżnicowaną ofertę edukacyjną oraz proponuje uczniom zajęcia dodatkowe rozwijające ich zainteresowania i pasje. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w ciekawych wydarzeniach z życia szkoły, różnorodnych wyjazdach i zajęciach realizowanych w ramach projektu: Wzrost jakości kształcenia w szkołach powiatu lubaczowskiego. Proponowane uczniom kierunki kształcenia w zakresie przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym sprzyjają uczniom w zdobywaniu sukcesów w konkursach przedmiotowych oraz na egzaminach maturalnych. Absolwenci szkoły zdobywają często wysokie lokaty na studiach wyższych i osiągają sukcesy zawodowe. Liceum kładzie szczególny nacisk na indywidualne podejście do każdego ucznia, wspiera uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań, ukierunkowuje przy wyborze kierunku studiów.

Szkoła nieustannie zabiega o polepszenie bazy dydaktycznej służącej społeczności szkolnej, znajduje nowe kierunki współpracy z innymi instytucjami i dąży do wprowadzania nowych rozwiązań dydaktycznych. Współpraca z uczelniami wyższymi m.in. z Łódzką Szkołą Filmową, Uniwersytetem Rzeszowskim czy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie otwiera szkołę na nowe możliwości służące uczniom i ich rozwojowi. Liceum jest prężnie działającą placówką o szerokich możliwościach, chętnie podejmuje współpracę przy realizacji nowych przedsięwzięć edukacyjnych, jest szkołą sprzyjającą uczniom, rodzicom i nauczycielom. Doceniana w środowisku lokalnym daje szansę każdemu uczniowi na zdobycie solidnego średniego wykształcenia i stanowi niejako przepustkę do osiągania sukcesów na uczelniach wyższych a potem w życiu zawodowym