Wróć
Konkurs plastyczny

2021-01-27

Drodzy uczniowie,

Zapraszam serdecznie do konkursu plastycznego „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” na plakat związany ze Zbrodnią Katyńską. ...

Drodzy uczniowie,

Zapraszam serdecznie do konkursu plastycznego „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” na plakat związany ze Zbrodnią Katyńską. Zbrodnia katyńska to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii polskiego narodu. Pamięć o skrycie zamordowanych, oficerach Wojska Polskiego, ale także urzędnikach czy nauczycielach, jest naszym wspólnym zadaniem. Tym bardziej, że prawda o tych wydarzeniach była zakazana do 1989 r. Konkurs odbywa się z inicjatywy Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, przez Kancelarię Sejmu RP.

Praca plastyczna musi spełniać następujące kryteria:

1. Być niepowtarzalna i oryginalna tj. musi stanowić przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1231, z późn. Zm.);

2. być sporządzona w formacie nie mniejszym niż A4 – optymalnie A3;

3. może być wykonana w dowolnej technice – nie ma wymagań co do stylu, kolorystyki czy rodzaju czcionki (tekstu/pisma);

4. dopuszcza się przyjęcie do konkursu pracy plastycznej w wersji elektronicznej: w takim przypadku powinna być ona zapisana na nośniku elektronicznym, w formacie PDF oraz musi być do niej dołączony wydruk pracy w wersji papierowej.

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę, którą należy złożyć w sekretariacie szkoły do 12 marca 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela szkolny koordynator konkursu Marta Zabrońska