Wróć
Kontynuacja zdalnego nauczania do 22.12.2020

2020-11-22

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniami MEN zdalne nauczanie będzie kontynuowane do 22.12.2020. Zmianie ulegną również terminy zakończenia pierwszego semestru i ferii szkolnych. 

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniami MEN zdalne nauczanie będzie kontynuowane do 22.12.2020. Zmianie ulegną również terminy zakończenia pierwszego semestru i ferii szkolnych.