28, 20
Wróć
Zmiana terminów rekrutacji do Liceum

2020-05-11

Uwaga wiadomość dla kandydatów do naszej szkoły : nowe terminy rekrutacji do Liceum 

Terminy składania wniosków i dokumentów do ...

Uwaga wiadomość dla kandydatów do naszej szkoły : nowe terminy rekrutacji do Liceum 

Terminy składania wniosków i dokumentów do szkół ponadpodstawowych 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. 

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie. 

Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu 

Do 4 sierpnia 2020 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna) 

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół. 

Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

 

 UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

 

Prosimy o śledzenie na bieżąco informacje o rekrutacji na stronie naszej szkoły w zakładce Rekrutacja