8, 36
Wróć
Wyniki I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego TYGRZYK

2020-03-16

Zadaniem uczestników pierwszego etapu konkursu było rozwiązanie testu wiedzy geologicznej z zakresu: budowy wnętrza Ziemi, tektoniki płyt litosfery, plutonizmu i ...

Zadaniem uczestników pierwszego etapu konkursu było rozwiązanie testu wiedzy geologicznej z zakresu: budowy wnętrza Ziemi, tektoniki płyt litosfery, plutonizmu i wulkanizmu oraz trzęsień ziemi ,ruchów epejrogenicznych, i izostatycznych. Uczniowie przygotowywali się do tego etapu wykorzystując materiały multimedialne oraz literaturę naukową. Spośród 201 osób z całej Polski, które przystąpiły do tego konkursu, do II etapu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 70 procent punktów . Z naszej szkoły zakwalifikowało się 6 uczniów : Patrycja Tryniecka(kl.IIA), Marcin Chmielowiec(kl.IIA), Wiktoria Jajeśnica(kl.IID), Kamila Maciejko(kl.IIA), Małgorzata Karkos(kl.IIA), Wiktoria Czuryło(kl.IIA). Gratulujemy