7, 12
Wróć
Zapobieganie zakażeniu koronawirusem

2020-03-11

Prosimy wszystkich Uczniów i Pracowników szkoły o przestrzeganie zasad w związku z problemem rozprzestrzeniania się koronawirusa :

1. często ...

Prosimy wszystkich Uczniów i Pracowników szkoły o przestrzeganie zasad w związku z problemem rozprzestrzeniania się koronawirusa :

1. często myć ręce, używać mydła i wody (zalecenia wywieszone przy umywalkach)

2. przy kichaniu zakrywać usta i nos ( łokieć , ręka, chusteczka)

3. w przypadku powrotu z zagranicy ( wyjazdy weekendowe do rodziny, inne) powiadomić dyrekcję, wychowawców

4. obserwować swój stan zdrowia i w razie zauważenia objawów powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną , nie zgłaszać się samemu do przychodni POZ

5. unikać kontaktu z innymi osobami ( zachować odległość 1m), zrezygnować z udziału w imprezach masowych

6. unikać dotykania ust i oczu

7 wszelkie informacje dotyczące swojego stanu zdrowia zgłaszać telefonicznie lub za pomocą innych sposobów zdalnej konsultacji