14, 6
Wróć
Realizujemy projekt europejski : Wzrost jakości kształcenia w szkołach powiatu lubaczowskiego

2020-02-03

Rozpoczynamy w naszej szkole kolejny etap realizacji projektu: "Wzrost jakości kształcenia w szkołach powiatu lubaczowskiego" koordynowanego przez pana M. Chmiela ...

Rozpoczynamy w naszej szkole kolejny etap realizacji projektu: "Wzrost jakości kształcenia w szkołach powiatu lubaczowskiego" koordynowanego przez pana M. Chmiela i p. A.Dobrowolską.

Po intensywnych szkoleniach dla Nauczycieli naszego LO czas na realizację kolejnego etapu projektowego czyli doposażanie pracowni przedmiotowych. W tym tygodniu zmodernizujemy pracownie języka niemieckiego, języka francuskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, historii, geografii i fizyki. Uatrakcyjni to w znaczny sposób naukę uczniom i przyczyni się do zwiększenia komfortu w uczeniu się.