9, 30
Wróć
Maturzyści - Talent Powiatu Lubaczowskiego i "Wyprawka na studia"

2019-05-23

Maturzyści, zapraszamy do udziału w XI edycji programu Talent Powiatu Lubaczowskiego. Do tegorocznych nominacji możecie dołączyć „Wniosek
o wyprawkę ...

Maturzyści, zapraszamy do udziału w XI edycji programu Talent Powiatu Lubaczowskiego. Do tegorocznych nominacji możecie dołączyć „Wniosek
o wyprawkę na studia”.

„Wyprawka na studia” będzie jednorazowym wsparciem finansowym dla uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w programie. O ilości i wysokości wyprawek zdecyduje Kapituła.

Uwaga: Wniosek mogą złożyć także uczniowie, którzy w ubiegłych latach uzyskiwali tytuły, a nie składają nominacji w roku bieżącym.

Wnioski do pobrania ze strony: http://www.poradnia.powiatlubaczowski.pl/talent-powiatu-lubaczowskiego/

Termin składania nominacji i wniosków: 31 maj 2019 r.

Miejsce składania wniosków: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45.