11, 18
Wróć
Informacje dotyczące przeprowadzania egzaminu maturalnego w naszej szkole

2020-06-04

Informacja dotyczy organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w okresie zagrożenia pandemią koronawirusa .

1.W zawiązku z rozporządzeniem MEN o ...

Informacja dotyczy organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w okresie zagrożenia pandemią koronawirusa .

1.W zawiązku z rozporządzeniem MEN o zawieszeniu zajęć do 26.06.2020r., dni 08,09,10, 12.06.2020 oraz 15, 16,17.06.2020  są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich.

2.Zobowiązujemy wszystkich maturzystów do zapoznania się z „Wytycznymi do organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego- czerwiec 2020r.” https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

3. Prosimy  wszystkich zdających chorujących na alergię lub inne schorzenia, których objawami są kaszel, katar lub łzawienie o obowiązkowe zgłoszenie swoich problemów zdrowotnych (bezpośrednio przed egzaminem) przewodniczącemu zespołu nadzorującego aby nie interpretowano tych faktów jako zagrożenie koronawirusem. Przed każdym egzaminem zdający ma obowiązek sprawdzić, w której sali został wyznaczony jego egzamin. Informacje te są dostępne w systemie OBIEG – www.oke.krakow.pl

4. Przystępujący do egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego wchodzą do budynku szkolnego według niżej zamieszczonego planu:

a) zdający w małej sali gimnastycznej, głównym budynku szkoły wchodzą wejściem od strony górnego parkingu

b)zdający w dużej sali gimnastycznej i tzw. pawilonie wchodzą wejściem od strony dolnego parkingu 

 5. Przypominamy, że wszystkich wchodzących obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą oraz zachowanie dystansu 1,5m między oczekującymi na egzamin przed budynkiem szkolnym i po zakończeniu egzaminu.

6Wszystkie rzeczy osobiste (torebki, ubrania, przyniesioną z domu żywność) pozostawiamy w miejscach do tego wyznaczonych ( zdajacy w małej sali gimnastycznej - sala 23, zdający w dużej sali gimnastycznej - pomieszczenia szatni damskiej i męskiej.

7. Apelujemy do wszystkich zdających aby nie przynosić w dniu egzaminu rzeczy zbędnych w tym telefonów, książek, maskotek itp. Rzeszy osobiste na czas egzaminu należy włożyć do worka, torby foliowej (podpisanej) i odłożyć na wskazane miejsce z zachowaniem reżimu sanitarnego.