21, 11
Wróć
Nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2020-05-04

W związku ze zmianą terminów egzaminów maturalnych ulegają zmianie ustalone 4 - 6 maja 2020 roku dni wolne od zajęć ...

W związku ze zmianą terminów egzaminów maturalnych ulegają zmianie ustalone 4 - 6 maja 2020 roku dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tych dniach będą odbywały się zajęcia kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych to:

8 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

9 czerwca 2020 r. (wtorek)

10 czerwca 2020 r. (środa)