21, 11
Wróć
Informacje dla kandydatów do naszego LO

2020-04-30

Zapraszamy przyszłych absolwentów Szkół Podstawowych do lubaczowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki

Jako szkoła wyróżniamy się dobrą opinią w ...

Zapraszamy przyszłych absolwentów Szkół Podstawowych do lubaczowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki

Jako szkoła wyróżniamy się dobrą opinią w środowisku oraz dostosowaną do potrzeb uczniów organizacją zajęć. O poziomie naszej szkoły świadczą osiągnięcia Absolwentów szkoły, którzy odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach życia. Tradycje w nauczaniu zobowiązują nas do ciągłej pracy w kierunku rozwoju placówki. Nie stoimy w miejscu. Idziemy naprzód. W tradycji nauczania znajdujemy inspiracje do nowych wyzwań

 

Wyróżniamy się efektywną pracą:

- dobre wyniki matur na poziomie podstawowym i rozszerzonym

- osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

 

Proponujemy:

- szeroką ofertę języków obcych (j.ang, j. niem, j.franc. , j.wł)

-interesujące zajęcia dodatkowe dla chętnych uczniów w ramach realizacji projektu : Wzrost jakości kształcenia w szkołach powiatu lubaczowskiego

- różnorodne wyjazdy w tym te związane ze współpracą z uczelniami wyższymi

- udział w ciekawych warsztatach prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin

- naukę w coraz lepiej wyposażonych salach lekcyjnych

 

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje uczestnicząc w :

- zajęciach przedmiotowych i warsztatach tematycznych

- różnych imprezach i uroczystościach szkolnych, inicjatywach Samorządu Szkolnego

- wycieczkach turystycznych i krajoznawczych w tym w słynnych październikowych wyjazdach do Lwowa, które są naszą szkolną tradycją

 

Nasze Liceum posiada:

- pracownie przedmiotowe które są nieustannie modernizowane i unowocześniane - internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły

- bibliotekę z bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem

- hale sportową i małą sale gimnastyczną oraz zmodernizowane boisko

- dobry dojazd

 

Nasi uczniowie działają charytatywnie:

- Szlachetna Paczka

- zbiórki okolicznościowe

- Caritas

- WOŚP

- inne

 

Wybierając nasze Liceum :

- zostajesz uczniem dobrego liceum o ponadstuletniej tradycji

- będziesz mógł rozwijać swoją wiedzę i umiejętności

- będziesz mógł liczyć na wsparcie nauczycieli

- będziesz mógł czuć się bezpiecznie (monitoring)

- możesz rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w olimpiadach, konkursach , zawodach sportowych - dobra atmosfera w naszej szkole zapewni Ci nawiązanie trwałych przyjaźni

ZostańUczniem naszej szkoły !!!

Informacje o rekrutacji:

http://www.lo-lubaczow.pl/podstrony/rekrutacja.php