21, 11
Wróć
Konkurs: Laboratorium filmowe

2020-04-29

Zachęcamy do udziału w Konkursie „Laboratorium Filmowe” 

MODUŁ I – FILMY AMATORSKIE 

W kategoriach tematycznych: „Tak to widzę” ...

Zachęcamy do udziału w Konkursie „Laboratorium Filmowe” 

MODUŁ I – FILMY AMATORSKIE 

W kategoriach tematycznych: „Tak to widzę” – świat, najbliższe otoczenie, rodzina, przyjaciele, inspiracje z perspektywy dzieci i młodzieży; „Moje miejsce, moja rodzina” – filmy prezentujące rodzinne historie, opowieści z wykorzystaniem zgromadzonych rodzinnych archiwów filmowych, dźwiękowych, zdjęciowych, miejsca i historie z lokalnych społeczności, itp.; dowolny temat wybrany przez opiekuna (związany z historią, patronem szkoły, ważną dla regionu postacią) lub uczestnika. 

MODUŁ II – KRYTYKA FILMOWA 

Celem jest przygotowanie autorskiej recenzji filmowej – przedmiotem może być film krótkometrażowy lub pełnometrażowy. Do konkursu każdy uczestnik może zgłosić jedną recenzję w wybranej formie: - pisemnej: od 3600 do 4500 znaków (2-2,5 stron znormalizowanego maszynopisu); - video: od 4 do 6 minut.

 

 Chęć uczestniczenia w projekcie należy zgłosić do opiekuna szkolnego – p. Barbary Ciechanowskiej do 9 maja. 

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 10 czerwca 2020r.

 Wszelkie materiały dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej Podkarpackiej Komisji Filmowej www.podkarpackiefilm .pl w zakładce „Edukacja”.