37, 3
Wróć
Nauczyciel wychowujący do wartości

2017-10-31

26 października b.r. p. Dyrektor Z. Hypiak, p. E. Ciemięga i p. U. Niedźwiecka wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Szkół ...

26 października b.r. p. Dyrektor Z. Hypiak, p. E. Ciemięga i p. U. Niedźwiecka wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Imienia Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego zorganizowanej w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Instytut Prymasowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła II.

W konferencji uczestniczyli Prymas Polski abp. Wojciech Polak,  ordynariusz diecezji rzeszowskiej bp Jan Wątroba oraz wicekanclerz kurii diecezjalnej ks. Marek Story. Obecny był także prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, prof. Czesław Kłak, Dyrektor Kolegium Prawa WSPiA oraz prof. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, wykładowca WSPiA. Wśród gości pojawili się także: senator Alicja Zając, wojewoda Ewa Leniart, wicewojewoda Piotr Pilch, marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Maria Kurowska oraz przewodniczący sejmiku województwa Jerzy Cypryś. W dyskusji uczestniczyli także przedstawiciele biznesu, świata nauki, politycy i przedstawiciele organizacji administracji rządowych oraz pozarządowych.

W programie konferencji znalazły się panele dyskusyjne  pt. "Wprowadzenie w świat wartości - w centrum uwagi współczesnej edukacji" oraz "Współczesne dylematy wychowania do wartości".

Na zakończenie konferencji wręczono nagrody przyznane w Wojewódzkim Konkursie Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Nauczyciel wychowujący do wartości”. W kategorii szkoła ponadgimnazjalna, laureatką konkursu została p. Elżbieta Ciemięga.

Certyfikaty „Nauczyciel wychowujący do wartości” otrzymali nauczyciele, którzy między innymi poprzez swoje cechy osobowe, działalność społeczną i zawodową, stanowią wzór godny do naśladowania, budują postawy patriotyczne wśród wychowanków i kształtują  tożsamość narodowej młodych Polaków, którzy w swojej pracy dbają  o prawidłowy rozwój młodego pokolenia i nie traktują tego jedynie w kategoriach obowiązku.

Gratulujemy!

 

Zdjęcia: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie