Aktualności

Elżbieta Ciemięga - polonistka z LO Belfrem Roku!

Elżbieta Ciemięga, polonistka z lubaczowskiego Liceum Ogólnokształcącego została wybrana Belfrem roku 2010/2011, w plebiscycie Gazety Codziennej Nowiny!

Po długich oczekiwaniach Kapituła konkursu ogłosiła  4 III   werdykt.W kategorii szkół średnich zwyciężyła Elżbieta Ciemięga z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie!!!

Ideą Plebiscytu był wybór przez kapitułę konkursu najbardziej zasłużonego nauczyciela roku 2010/2011 oraz wybór przez czytelników Nowin najpopularniejszego belfra w kategoriach:szkoła podstawowa,gimnazjum i szkoła średnia.
 

W głosowaniu czytelników E.Ciemięga znalazła się na 5. miejscu, zdobywając 433 sms-owe głosy. Natomiast Kapituła konkursu przyznała jej I miejsce w kategorii szkoła średnia, doceniając pracę i osiągnięcia.

Polonistce serdecznie gratulujemy!!! :)

Oto charakterystyka osiągnięć E.Ciemięgi
1.Życiowe motto:
Słowa T.A. Edisona: " Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność."

2. Największy sukces:
Największym sukcesem zawodowym są dla mnie sukcesy moich uczniów; losy absolwentów, którzy odnajdują swoje miejsca w życiu i pamiętają o ideałach, jakie starałam się im wpoić. Cieszę się z tego, że dosłownie żebrując o fundusze, stworzyłam nowoczesne warunki nauki dla moich uczniów, że realizując projekty europejskie pozbawiłam ich prowincjonalnych kompleksów. Angażując ich do konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, przekonałam ich o tym, iż nie muszą się wstydzić ani swojego pochodzenia, ani stanu majątkowego, ani tym bardziej poziomu swojej wiedzy, zdobytej w prowincjonalnej szkole, którą niejednokrotnie przewyższyli kolegów z większych ośrodków.

3. Nietypowe zainteresowania:
wszystkie moje zainteresowania są chyba typowe; choć może czasami dziwne jak na polonistę, gdyż pasjonuję się wszelkimi nowościami z dziedziny TI i w tym kierunku pogłębiam swoją wiedzę.

4. Inicjatywy na rzecz szkoły:
Wprowadzam nowatorskie rozwiązania edukacyjne, korzystając między innymi ze współpracy z "Newsweekiem", lubelskim oddziałem "Gazety Wyborczej" i "Kalendarzem Europejskim". Wykorzystuję w swojej pracy wychowawczej "Lekcje dla świata - PAH", program "Uczenie się międzykulturowe", gry edukacyjne proponowane przez Centrum Współpracy Rozwojowej. Jestem pomysłodawcą "Teczki maturzysty", którą realizuję w ramach oceniania kształtującego we współpracy z CEO, a efekty tej pracy, które można zobaczyć na stronie internetowej CEO wykorzystywane są przez doktorantów UAM w Poznaniu.
Szczególną uwagę poświęcam promocji szkoły na forum wirtualnym, w środowisku, regionie i Europie. Realizując z uczniami 7 projektów europejskich (nagrodzonych 5. prestiżowymi Odznakami Jakości) i proponując różne formy współpracy z partnerami z Niemiec, Rumunii, Portugalii, Grecji, Francji, Norwegii, Litwy, Turcji, Włoch oraz prezentując prace uczniów na konferencjach krajowych i międzynarodowych przyczyniłam się nie tylko do polepszenia wizerunku szkoły, ale także rozwoju zainteresowań uczniów TI oraz sprawnego posługiwania się językami obcymi. Moje projekty zostały wybrane do jubileuszowej publikacji eTwinning, a praca nagrodzona udziałem w międzynarodowej konferencji w Sewilli. Jestem także pomysłodawcą i twórcą stron internetowych: projektów europejskich, zespołu polonistycznego.
Dbając o pozytywny wizerunek szkoły i swój warsztat pracy, pozyskałam sponsorów, dzięki którym wyposażyłam klasopracownię języka polskiego oraz gabinet metodyczny w nowy sprzęt (w tym komputery i multimedia), pomoce dydaktyczne i materiały metodyczne. Dzięki temu klasopracownia języka polskiego pełni funkcję sali multimedialnej i daje uczniom warunki pracy na miarę XXI wieku.

5. Zajęcia pozalekcyjne:
kółko polonistyczne wspomagające uczniów (zarówno zdolnych, jak i mających trudności w nauce) do egzaminu maturalnego, przygotowanie projektów europejskich w ramach akcji eTWINNING,  przygotowanie uczniów do konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, organizacja warsztatów dziennikarskich we współpracy z "Gazetą Wyborczą".

6. Liczba przygotowanych olimpijczyków:
dziesięciu

7. Działalność społeczna:
całą moją pracę pozalekcyjną uważam za działalność społeczną. (Nie otrzymuję za nią żadnego wynagrodzenia oprócz satysfakcji).

8. Nagrody i osiągnięcia:
- Nagrody Dyrektora szkoły, Starosty Powiatu i Kuratora Oświaty,
- Medal Komisji Edukacji Narodowej,
- II miejsce w konkursie "Innowator roku 2009" w kategorii "Innowacyjny scenariusz lekcji" oraz wyróżnienie w kategorii "Innowacyjna szkoła",
- udział wraz z uczniami w ceremonii wręczenia nagród w Brukseli za zajęcie IV miejsca w Międzynarodowym Konkursie "Data Protection Day",
- II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "5 lat eTwinningu w mojej szkole",
- 5. Prestiżowych Odznak Jakości eTwinning i udział w międzynarodowej konferencji w Sewilli jako nagroda za zdobycie największej ilości Odznak (tylko 9. nauczycieli z Polski otrzymało takie wyróżnienie),
- zdobycie dla szkoły logo za zajęcie przez moich uczniów I miejsca i III miejsca drużynowo w Ogólnopolskim Konkursie "Z poprawną ortografią na co dzień" oraz coroczny udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu "Z poprawną polszczyzną na co dzień",
- dyplom uznania Starosty Powiatu za promowanie powiatu w regionie, kraju i za granicą,
- zdobycie (dzięki licznym sukcesom uczniów) dla szkoły tytułu: "Szkoły najlepiej promującej uczniów zdolnych".
- listy gratulacyjne Centrum edukacji Humanistycznej za propagowanie wśród uczniów poprawnej polszczyzny i ortografii,
- listy gratulacyjne Fundacji Systemu Edukacji i Narodowego Biura eTwinning za pracę i podejmowanie działań w dziedzinie europejskiej współpracy szkół.

Źródło: www.nowiny24.pl

 

07-03-2011